Dziś, 14 lutego w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, którą otworzył Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy nadkom. Jarosław Wiśniewski, a następnie omówił wyniki pracy pionu kryminalnego i prewencji.

Po przedstawionym sprawozdaniu głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nidzickich policjantów na rzecz Powiatu Nidzickiego i jego mieszkańców, jednocześnie podkreślając dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami.

W odprawie uczestniczyli m. in. Starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy oraz przedstawiciele miejscowych służb.