12 lutego, Powiat Nidzicki odwiedził Poseł na Sejm RP Paweł Papke, który spotkał się z wicestarostą Pawłem Przybyłkiem.

We współpracy z Urzędem Miejskim w Nidzicy zorganizował bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programów jakie proponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.