25 lutego, Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych. Wzięli w nim udział: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Poseł RP Leonard Krasulski, przewodniczący okręgu olsztyńskiego PiS Jerzy Szmit, Starosta Braniewski Karol Motyka, Starosta Nidzicki Marcin Paliński oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Zbigniew Pazerski, a także przedstawiciele lokalnych mediów.
Wojewoda poinformował, że na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowano rekordową kwotę 277 074 629,41 zł. Samorządy będą mogły przeznaczyć te środki na budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych, w tym również na zadania wieloletnie. Kwota przypadająca na jedno zadanie wynosi do 30 mln. zł.
http://www.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9236:spotkanie-nt-funduszu-drog-samorzadowych&catid=193&Itemid=314&lang=pl