W dniach 4-6 marca miała miejsce wizyta studyjna w Brukseli, w której uczestniczyli starostowie z Warmii i Mazur na czele z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezin. Tematem przewodnim wizyty była „Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju gospodarczym małych miasteczek”, który został zainspirowany realizowanymi działaniami miast zrzeszonych w międzynarodowej sieci Cittaslow na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wizyta miała na celu przybliżenie procesu tworzenia budżetu unijnego, jego wpływu na rozwój regionu i polepszenia jakości życia mieszkańców.

Powiat Nidzicki reprezentowany był przez wicestarostę Pawła Przybyłka.