13 marca, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie ze starostami powiatów, w których powołane zostaną nowe ośrodki doskonalenia nauczycieli.

W spotkaniu udział wzięli m. in.: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.

Powiat Nidzicki reprezentowany był przez starostę Marcina Palińskiego, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolantę Tymińską oraz inspektora oświaty Sławomira Knapińskiego.