Dziś, 19 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego i wicestarosty Pawła Przybyłka z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariuszem Sztorcem.

Spotkanie dotyczyło współpracy Starostwa z WKU w celu poprawy jakości mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz zbliżającej się kwalifikacji wojskowej w Powiecie Nidzickim.

W spotkaniu wzięli również udział: Szef Wydziału PMiAR mjr Arkadiusz Mojsik, Oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami kpt. Karol Gradus i Inspektor Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Witold Szempliński.