Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku przeprowadziło kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 2000 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywała się w lokalu Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w dniach od 25 marca do 4 kwietnia 2019 roku.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 157 mężczyzn rocznika podstawowego, 4 starszych i 9 kobiet, w tym dwie ochotniczki.

W obecności wicestarosty Pawła Przybyłka podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej dokonał Pan ppłk Zbigniew Stakun z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie, wysoko oceniając pracę wszystkich osób zaangażowanych w tegorocznej kwalifikacji wręczył wicestaroście listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.

Wicestarosta Paweł Przybyłek podziękował za dostrzeżenie dobrych warunków pracy Komisji oraz wysoki poziom wykonywanej pracy przez całą Komisję Kwalifikacyjną z życzeniami dalszej owocnej współpracy z administracją wojskową.