W dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej odbył się w trzech grupach wiekowych (klasy I-VI szkół podstawowych, klasy VII i VIII szkół podstawowych z klasą III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). 
Do zmagań konkursowych przystąpiło 20 uczestników wyłonionych podczas eliminacji gminnych z 4 gmin powiatu nidzickiego.

Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału - eliminacji ustnych, w którym trzeba było udzielić odpowiedzi na kolejne pytania. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy.

Wyniki eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco:
I GRUPA – uczniowie klasy I-VI szkół podstawowych
Michał Ziulewski – SP w Łynie
Mikołaj Piechowiak - SP w Janowie
Emilia Marchewka - SP w Napiwodzie
II GRUPA – uczniowie klasy VII, VIII oraz klasy III gimnazjum
Aleksander Bąkowski - Gimnazjum ZS Nr2 w Nidzicy
Dagmara Żaglewska – Gimnazjum w Kozłowie
Natalia Semeniuk – Gimnazjum w Kozłowie
III GRUPA – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Jakub Pisarski – ZSO w Nidzicy
Damian Antczak – ZSZiO w Nidzicy
Damian Łączyński – ZSZiO w Nidzicy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu odpowiednie kształtowanie świadomości młodych ludzi w kwestiach bezpieczeństwa pożarowego, znajomości przepisów przeciwpożarowych, istniejących zagrożeń oraz wiedzy ratowniczej. Jest jednocześnie doskonałą okazją do upowszechniania profilaktyki przeciwpożarowej, systematyzuje wiedzę na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz utrwala historię i tradycje pożarnicze. Miejmy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu zaprocentuje w przyszłości. Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Turniej zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

Fundatorami nagród byli: 
- Komendant Główny PSP (nagrody miejsca I - III),
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Bank Spółdzielczy w Nidzicy (koszulki pamiątkowe, dyplomy oraz drobne upominki).

Wspólny poczęstunek ufundowało Starostwo Powiatowe w Nidzicy.

Zmagania turniejowe uświetnili swoja obecnością: starosta Marcin Paliński, bryg. Marek Augustynowicz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy oraz druh Waldemar Szymański Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy.

Informacja i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy