29 maja o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorców z terenu powiatu nidzickiego na temat wsparcia inwestycji realizowanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego - nawet do 70% wartości inwestycji. Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione podczas spotkania.