15 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty Marcina Palińskiego, wicestarosty Pawła Przybyłka oraz radnych Rady Powiatu z Panią Poseł na Sejm RP Iwoną Arent.
Spotkanie dotyczyło współpracy, a także planów rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Nidzickiego.