12 kwietnia, w Centrum Jana Pawła II w Nidzicy odbyła się konferencja w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wykład inauguracyjny „Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji szkoła –  poradnia psychologiczno-pedagogiczna – rodzina”  wygłosiła Dorota Macander, kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Konferencja dotyczyła również możliwości wspierania wspierania uczniów przez Poradnię w Nidzicy, organizacji sieci współpracy nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny w Powiecie Nidzickim w kontekście edukacji włączającej oraz działań doradców zawodowych w odniesieniu do uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazał  uczestnikom informacje dotyczące realizacji „Programu dla szkół” oraz podkreślił jego znaczenie w promowaniu wśród najmłodszych zasad prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia.

W konferencji wzięli udział m. in. członek Zarządu Powiatu Ewa Krzyżewska, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli z woj. warmińsko-mazurskiego realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz zaproszeni goście.