15 kwietnia miała miejsce objazdowa Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, która dokonała przeglądu dróg i stopnia zaawansowania remontów cząstkowych dróg powiatowych na odcinkach Rączki – Łyna oraz Napiwoda – Jabłonka.