3 maja, w Nidzicy, odbyły się powiatowe uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęła msza święta za Ojczyznę w kościele św. Wojciecha w Nidzicy, po której delegacje udały się pod nidzicki ratusz, by złożyć wiązanki pod tablicą poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem był przemarsz na zamek, gdzie miała miejsce akademia. Przybyłych gości przywitał gospodarz uroczystości - starosta nidzicki Marcin Paliński.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Dariusz Wółkiewicz odczytał list wojewody warmińsko- mazurskiego Artura Chojeckiego, a Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala list okolicznościowy w imieniu senator RP Lidii Staroń.

Krzysztof Grochowski - wicedyrektor ZSZiO wygłosił natomiast okolicznościowy referat, w którym przybliżył okoliczności uchwalenia 3 maja 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Następnie na scenie zobaczyliśmy uczniów ZSZiO, którzy recytowali piękne wiersze z okazji dzisiejszego święta.

Zwieńczeniem obchodów było wręczenie odznaczenia ,,Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej" Władysławowi Nowosielskiemu.