8 maja, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka ze Starostą Działdowskim Pawłem Cieślińskim, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzym Grochockim, Członkiem Zarządu Powiatu Olsztyńskiego Jackiem Szydło oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Jerzym Dłuskim.

Spotkanie dotyczyło doświadczeń z remonterem drogowym typu Patcher będącego w posiadaniu PZD w Nidzicy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły rozwiązania techniczne remontera, jego przydatność i optymalizacja kosztów remontów cząstkowych.

Spotkanie było kontynuowane na drodze Nowa Wieś Wielka – Bielawy, gdzie obserwowano pracę sprzętu. Przedstawiciele samorządów działdowskiego i olsztyńskiego wyrazili chęć kupna podobnego urządzenia dla swoich zarządów dróg.