Dziś, 29 maja miał miejsce dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy połączony z Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Starosty Nidzickiego.

W wydarzeniu udział wzięli Starosta Marcin Paliński oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński.