W dniu 1 czerwca 2019 na scenie Jarzębinowego Teatru w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbyło się uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2019. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania odebrali dyplomy z rąk Wicestarosty Pawła Przybyłka, Panią Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Marię Piasecką oraz Marka Kaszubskiego - przewodniczącego Lokalnej Komisji Grantowej.

W tym roku dofinansowano 17 projektów na łączną kwotę 56 300,00 zł.

źródło: Nidzicki Fundusz Lokalny