25 czerwca Wojewoda Warmińsko-Mazurski w imieniu którego działa Krzysztof Marek Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, podpisał z Powiatem Nidzickim reprezentowanym przez Starostę Nidzickiego Marcina Palińskiego i Wicestarostę Pawła Przybyłka, umowę na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - “Aktywna tablica”.

Jest to program skierowany do szkół podstawowych i finansowany w 80% ze środków budżetu państwa. W ramach programy do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy zostaną zakupione pomoce dydaktycznych za kwotę 17500 zł. (z tego wsparcie finansowe 14 tys. zł i wkład własny 3,5 tys. zł).