27 czerwca w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Obchody rozpoczęły się wykonaniem hymnu przez zespół wokalny ,,Być Razem - Nidzickiego Uniwersytetu III Wieku "Młodzi Duchem".

Następnie Szymon Bartosiak- prezes oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nidzicy powitał zaproszonych gości.

W części oficjalnej Andrzej Karski przedstawił prezentację na temat historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Wystąpienie uzupełnił Szymon Bartosiak rysem historycznym Oddziału Rejonowego PCK w Nidzicy. W imieniu Starosty Marcina Palińskiego inspektor oświaty Sławomir Knapiński odczytał i przekazał list gratulacyjny.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia oraz medale z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Medal otrzymało także Starostwo Powiatowe w Nidzicy w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża.