W dniu 28 czerwca br. w gabinecie Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha odbyło się spotkanie w sprawie podjęcia inicjatywy pn. „Południowe Mazury”, której celem jest wypracowanie założeń do ujęcia w nowej strategii województwa oraz nowej perspektywy funduszy europejskich. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Starosta Działdowski Paweł Cieśliński, Starosta Piski Andrzej Nowicki.

Na wstępie, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie Rafał Wilczek zaprezentował diagnozę w kontekście strategii województwa jak i nowego regionalnego programu unijnego oraz główne założenia projektu „Południowych Mazur”. Wskazał wiele zbieżnych uwarunkowań przyrodniczych, przestrzennych czy komunikacyjnych obszarów powiatów szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i piskiego. - Jak wynika z założeń projektu strategii województwa do roku 2030 obszar południowych Mazur, w tym powiatu szczycieńskiego, sklasyfikowano jako podlegający marginalizacji z miastami tracącymi na zaznaczeniu. Nie uwzględniono również bardzo ważnych powiązań funkcjonalnych z graniczącym obszarem Mazowsza. W ramach strategii ma powstać kilka obszarów strategicznej interwencji, m.in. Wielkie Jeziora Mazurskie czy OF Niebieski Zachód, które mogą liczyć na dodatkowy, ukierunkowany strumień środków unijnych. Celem projektu „Południowe Mazury” jest znalezienie się w strategii województwa, jako jeden z Obszarów Strategicznej Interwencji, z własnym „znaczonym” budżetem.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Adam Krzyśków przedstawił szerokie uzasadnienie zasadności powstania obszaru funkcjonalnego „Południowe Mazury” oraz wskazał jakie należy w tej kwestii podjąć działania w najbliższym czasie. Przedstawił kilka istotnych przedsięwzięć, które powinny być ujęte we wspólnej strategii „Południowych Mazur”. W kontekście spójności komunikacyjnej i wyeliminowania deficytów na drogach ekspresowych województwa przedstawił koncepcję utworzenia korytarza transportowego „Via Masuria”, łączącego drogę krajową S7 z trasą Via Baltica, w powiązaniu z obsługa lotniska regionalnego w Szymanach czy połączenia kolejowego Wielbark-Ostrołęka. Przedstawił również koncepcję zagospodarowania strefy przylotniskowej w Szymanach, proponując utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Geriatrycznej, Centrum Diagnostyki Onkologicznej, jako podstawę rozwoju „przemysłu zdrowia” dedykowanego osobom starszym korzystającym z możliwości szybkiego transportu lotniczego.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy starostami szczycieńskim, nidzickim, działdowskim i piskim o współpracy w zakresie opracowania założeń projektu „Południowe Mazury”.

źródło: powiatszczycieński.pl