Dziś, 3 lipca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziału w Olsztynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusza Surmacz, Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka, Skarbnik Powiatu Renaty Mróz oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anny Kalinowska. 


Podczas spotkania zostały podpisane dwie umowy w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Pierwsza umowa dotyczy dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 1 - obszar B.

Druga umowa dotyczy dofinansowania likwidacji barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy - obszar D.