Wyniki egzaminu dojrzałości w 2019 roku przestały być tajemnicą. O godz. 11 Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dane zbiorcze dotyczące wyników tegorocznych matur.

Powiat Nidzicki maturę zdało 86% uczniów. Dla porównania w całym województwie ten wskaźnik wyniósł 77 %, zaś w skali kraju 80,5 % .Warto też dodać, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy tegoroczna zdawalność matur wyniosła 100%.