10 lipca, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Starosta Marcin Paliński wraz z Kierownikiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy Grzegorzem Gromańskim uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim w sprawie organizacji i finansowania transportu zbiorowego.