Dziś, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana umowa pn. „„Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych”. Umowę podpisali Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki działający z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Starosta Nidzicki Marcin Paliński i Członek Zarządu Powiatu Lech Brzozowski przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Mróz.

W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Patryk Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Podpisanie dzisiejszej umowy na przebudowę sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących to szansa na zapewnienie równego dostępu do edukacji wszystkim uczniom, w tym niepełnosprawnym. W placówce corocznie zwiększa się liczba uczniów. Szczególnie ten rok kiedy zaczną edukację dwa roczniki konieczne jest stworzenie godnych warunków sanitarnych dla tej młodzieży. W związku z tym wspólnie z dyrekcją szkoły podjęliśmy decyzję o konieczności przebudowy sanitariatów oraz dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowa dotyczy robót rozbiórkowych, modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, robót budowlano-wykończeniowych oraz montaż armatury sanitarnej w sanitariatach dla chłopców i dziewcząt.

Koszt zadania inwestycyjnego to ponad 117 tysięcy, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 50%.