Radni Rady Powiatu podjęli uchwałę o powstaniu nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (PORE). W skład PORE wchodzą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy, który swoim zasięgiem obejmie powiaty: szczycieński, działdowski i nidzicki. Celem powołania Ośrodka jest w szczególności organizowanie i prowadzenie doradztwa i doskonalenia nauczycieli  oraz organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. PORE mieści się przy ul. Wyborskiej 12 w Nidzicy, a swoją działalność rozpocznie od 1 września 2019 roku.

Zdjęcie nr 5