20 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Mróz podpisali porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztofem Mierzejewskim dotyczące wsparcia finansowego w kwocie 15 000 zł na dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Zakup samochodu operacyjnego przyczyni się bezpośrednio do usprawnienia organizowania i wspomagania kierowania akcjami ratowniczymi oraz podniesienia komfortu pracy strażaków zarówno podczas działań jak i innych zadań statutowych realizowanych przez funkcjonariuszy. Przyczyni się ponadto do zwiększenia gotowości operacyjnej jednostki oraz podniesie poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu nidzickiego.