21 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego z Burmistrzem Nasielska Bogdanem Ruszkowskim i Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim Markiem Rączką.

Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń w ramach funkcjonowania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Powiatach Nidzickim oraz Nowodworskim i podejmowanych działań przez samorządy w sferze pomocy społecznej.