Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa: powiat nidzicki, gm. Janowiec Kościelny, obręb Waśniewo / Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 43/1 (nieużytek) i 43/2 (nieużytek) o łącznej pow. 0,2694 ha

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

INFORMACJA o negatywnym wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego