5 września Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Mróz podpisali porozumienie z Komendantem Powiatowym Komendy Powiatowej Policji  w Nidzicy podinsp. Jarosławem Wiśniewskim dotyczące wsparcia finansowego w kwocie 19 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.