Kolejne spotkanie samorządowców z Powiatu Nidzickiego za nami. Dominującym tematem były środki przyznane na przebudowę i remont dróg w Powiecie Nidzickim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Warto przypomnieć, że spotkania zostały zainicjowane przez Starostę Marcina Palińskiego i odbywają się raz w miesiącu w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Są one doskonałą okazją do określenia priorytetowych zadań w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego w ramach współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi.