30 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa na realizację projektu "E-administracja w Powiecie Nidzickim". Podpisy złożyli Starosta Marcin Paliński Wicestarosta Paweł Przybyłek przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Mróz oraz Marszałek Woj. W-M Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Woj. W-M Miron Sycz.

Wartość projektu to 869 577,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 739 140,45 zł.

Zdjęcia: Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur - https://www.warmia.mazury.pl/