W dniu dzisiejszym na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy miało miejsce uroczyste rozpoczęcie inwestycji pn. "Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych - utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz Pracowni TK".

Utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz Pracowni Tomografii Komputerowej to historyczna chwila nie tylko w Powiecie Nidzickim, ale także całym województwie warmińsko-mazurskim. W nowej części budynku szpitala powstanie 28-łóżkowy oddział geriatryczny, a także pracownia tomografii komputerowej. Dotychczas szpital w Nidzicy jako nieliczny nie miał dostępu do tego typu diagnostyki. W nowej części znajdzie się miejsce na jeszcze jeden oddział opiekuńczo-leczniczy oraz nowoczesny blok operacyjny. Inwestycja przewiduje także rozszerzenie całej infrastruktury szpitalnej o nowe magazyny, szatnie dla personelu, a także pomieszczenie porządkowe.

Inwestycja ta powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz jest dowodem na istotną rolę jaką placówka odgrywa w wojewódzkim systemie lecznictwa.

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku W-M Bernadeta Hordejuk, Radny Sejmiku W-M Patryk Kozłowski, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Jan Śmietanko, Dyrektor Oddziału NFZ w Olsztynie Andrzej Zakrzewski, Radni Rady Powiatu, Rady Miejskiej w Nidzicy i Rad Gmin Janowo, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy, Wójt Gminy Kozłowo Marek Wolszczak, ksiądz kap. hon. kan. mgr Andrzej Bawirsz, ksiądz Roland Zagóra, członkowie Rady Społecznej ZOZ-u, przedstawiciele służb mundurowych i inspekcji, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele lokalnych mediów i prasy.