3 października Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki podczas spotkania ze Starostą Marcinem Palińskim, Wicestarostą Pawłem Przybyłkiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Bróździńskim przekazał czek w wysokości 81 850 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środków trwałych na potrzeby placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki”. Całkowity koszt zakupów środków trwałych na potrzeby powiatowych placówek oświatowych to kwota 163 700 zł.

Dofinansowane zadanie dotyczy wyposażenia kuchni w obiektach szkolnych w ekonomiczny sprzęt taki jak zmywarki i szafa chłodnicza, zakupu pieca celem efektywniejszego ogrzewania pomieszczeń i zmniejszenia zużycia węgla oraz maszyn do konserwacji podłóg na salach gimnastycznych. Inwestycja ta ma na celu usprawnienie pracy obsługi i zapewnienie odpowiednich warunków higieny i bezpieczeństwa pracy jej użytkowników.