23 października w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Nidzicy odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski zorganizowane przez Polski Związek Niewidomych Koło w Nidzicy. Spotkanie otworzyła Pani Prezes Wiesława Grodecka witając przybyłych gości. Wicestarosta Paweł Przybyłek w imieniu Samorządu Powiatu Nidzickiego przekazał życzenia oraz kwiaty podkreślając jak ważną rolę pełnią Polskie Związki Niewidomych, które podnoszą w społeczeństwie świadomość na temat problemów ludzi niewidomych i niedowidzących.