28 października w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, w obecności Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka została podpisana umowa na przebudowę ulicy Tadeusza Kościuszki w Nidzicy. Wykonawcą inwestycji jest firma wyłoniona w przetargu - Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki to jedna z największych inwestycji mająca istotne znaczenie dla mieszkańców i turystów, ponieważ łączy centrum miasta z dworcem kolejowym. Wartość tego zadania to prawie 19 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 13 mln zł.