28 października 2019 odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze – „Zamek 2019” kierowane przez Starostę Nidzickiego Marcin Palińskiego z pomocą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Głównym celem ćwiczeń była organizacja współdziałania służb ratowniczych i podmiotów w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz realizacją zaopatrzenia wodnego z zewnętrznego ujęcia wody. W ćwiczeniach udział wzięli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gmin Powiatu Nidzickiego. Praktyczne ćwiczenia w postaci ewakuacji zamku, z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w pożarze i po eksplozji ładunku wybuchowego odbyły się na Zamku w Nidzicy.
Starosta Nidzicki Marcin Paliński wysoko ocenił działania wszystkich służb. Podziękował im za wielkie zaangażowanie i profesjonalizm. Szczególne podziękowania skierował do uczniów Szkoły Podstawowej w Nidzicy z opiekunem Panem Jackiem Gnidzińskim. Podziękował także pracownikom Nidzickiego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy za odpowiedzialne uczestnictwo w prowadzonych ćwiczeniach.