26 października już po raz trzynasty w sali rycerskiej nidzickiego zamku rozbrzmiewała piosenka patriotyczna. Udział w konkursie wzięli zwycięzcy wyłonieni w gminnych przeglądach piosenki patriotycznej.

Jako pierwsi wystąpili najmłodsi uczniowie. Rozpoczęli przedstawiciele gminy Nidzica, a byli nimi uczniowie SZP nr 2. Zaśpiewali oni piosenki: "O mój rozmarynie" i "Pałacyk Michla". Do występu przygotował ich Marcin Bąkowski. Następnie na scenie pojawili się uczniowie SP w Zaborowie, przygotowani przez Magdalenę Górnecką. Zaśpiewali piosenki" "Uwierz Polsko" i "Piechota".

Reprezentantem gminy Janowo była SP w Muszakach. Widzowie usłyszeli piosenki: "Wojenko, wojenko" i "Co to jest niepodległość". Do występu przygotowała uczennicę Dorota Burek. Zmagania najmłodszych zakończyli uczniowie SP w Waśniewie - Grabowie, przygotowani przez Mirosławę Szczepkowską, którzy wykonali piosenki: "Tu wszędzie jest moja ojczyzna" i "Polskie kwiaty".

W kategorii klas V-VIII jako pierwsi wystąpili uczniowie SP w Napiwodzie, przygotowani przez Hannę Trochimowicz. Zaśpiewali oni piosenki: "Dnia pierwszego września" i „Moja litania".

Kolejni uczniowie to reprezentanci SP w Rogożu, przygotowani przez Danutę Kiejziewicz. Wykonali oni piosenki: "Ułani, ułani" i "Śpiewka 1920". Koleni wykonawcy to uczniowie SP w Janowie, których przygotował do występu Krzysztof Pisarski. Zaśpiewali piosenki: "Orlątko" i "Szara piechota". Wystąpili także uczniowie SP Waśniewo - Grabowo, których przygotowała Gabriela Podowska. Wykonali oni piosenki: "Serce w plecaku" i "Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos".

Ostatnią kategorię reprezentowali uczniowie ZSO i ZSZiO. Jako pierwsi wystąpili uczniowie "Górki", przygotowani przez Kingę Chmielińską i ks. Kamila Podlaszuka. Zaśpiewali piosenki: "Piechota" i "Kronika".

Jako ostatni wystąpili uczniowie ZSO w Nidzicy, których do występu przygotowała Krystyna Krystkiewicz. Uczniowie zaśpiewali piosenki: "Gloria victis" i "Niepodległa, niepokorna".

Jury w składzie: Michał Gogolewski, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie oraz Krzysztof Żukowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie, po burzliwej naradzie przyznało następujące miejsca:

Kategoria: szkoła podstawowa kl. I - IV:

I miejsce - SP nr 2 w Nidzicy

II miejsce - SP Muszaki

III miejsce - SP Zaborowo

IV miejsce - SP Waśniewo - Grabowo

Kategoria: szkoła podstawowa kl. V-VIII

I miejsce - SP w Janowie

II miejsca jury nie przyznało

III miejsce - SP Waśniewo - Grabowo, SP Rogóż i SP Napiwoda

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

I miejsce - ZSZiO w Nidzicy

II miejsce - ZSO w Nidzicy

 

W wydarzeniu udział wzięli m. in. Radny Sejmiku W-M Patryk Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Członek Zarządu Powiatu Lech Brzozowski oraz Inspektor Oświaty Sławomir Knapiński.