30 października, w obecności Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka została podpisana umowa na remont drogi powiatowej Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko na odc. Rączki – Łyna. Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Koszt całego zadania to 2 694 926 zł.

Przypominamy, że na realizację tego zadania Powiat Nidzicki otrzymał 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, reszta to wkład własny Powiatu Nidzickiego oraz Gminy Nidzica.