W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Bróździńskiego z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, na którym została podpisana umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środków trwałych na potrzeby placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki”. W spotkaniu uczestniczyły również Skarbnik Powiatu Renata Mróz oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Całkowity koszt zakupów środków trwałych na potrzeby powiatowych placówek oświatowych to kwota 98 700 zł.

Dofinansowane zadanie dotyczy wyposażenia kuchni w obiektach szkolnych w ekonomiczny sprzęt taki jak zmywarki i szafa chłodnicza oraz maszyn do konserwacji podłóg na salach gimnastycznych. Inwestycja ta ma na celu usprawnienie pracy obsługi i zapewnienie odpowiednich warunków higieny i bezpieczeństwa pracy jej użytkowników.