Dzisiejszy dzień to kolejne dobre wieści dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego!

W obecności Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka, Wójta Janowa Grzegorza Napiwodzkiego oraz Wójta Kozłowa Marka Wolszczaka zostały podpisane trzy umowy na realizację zadań pod nazwą:


1. Remont drogi powiatowej na odcinku od DW 538 (Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo). Koszt zadania: 1.631.534,98 zł .

2. Remont drogi powiatowej Rembowo – Zembrzus Mokry Grunt. Koszt zadania: 737.532,60 zł;

3. Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje). Koszt zadania: 1.649.683,55 zł. 

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Na realizację tych zadań Powiat Nidzicki otrzymał 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.