W dniu dzisiejszym rozpoczął się remont drogi powiatowej Rączki – Łyna.

Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.

Koszt całego zadania to 2 694 926 zł.