2560x1080logo herb

            Na przełomie października i listopada br. w powiatowych placówkach oświatowych odbyły się warsztaty z radcą prawnym Łukaszem Jałozą. Spotkania zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie, które w roku 2019 prowadzi punkt nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego na terenie naszego powiatu.

            Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa zostały skierowane do naszych "najmłodszych z dorosłych", czyli uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty obejmowały upowszechnianie roli obywatela w bieżącym systemie prawnym z jednoczesnym wskazaniem konsekwencji płynących z naruszenia norm prawnych. Prowadzący skupił się na uczuleniu młodych ludzi w kwestiach przestrzegania prawa karnego oraz przestrzegania dyrektyw prawa cywilnego. m.in. posiadania i zażywania substancji psychoaktywnych, wypadków drogowych, przestępczości w Internecie. Była to również okazja do uświadomienia sobie różnic między wykroczeniem a przestępstwem oraz potrzeby zachowania czujności przy podpisywaniu umów, zakupach przez Internet, a także odpowiedzialności za słowa używane w portalach społecznościowych.

            W warsztatach wzięły udział: klasa III D z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz klasa III Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów był fakt, że warsztaty zebrały wszystkich uczniów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Dziękujemy młodzieży za aktywny udział w spotkaniach, a nauczycielom i dyrektorom szkół za możliwość organizacji warsztatów.

Podstawa prawna przeprowadzonych działań: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r., poz. 294).