W dniu dzisiejszym Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek wręczyli podziękowania dla Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy podinsp. Jarosława Wiśniewskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. mgr inż. Krzysztofa Mierzejewskiego i Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Anny Osłowskiej za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń pod nazwą Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze – „Zamek 2019" oraz dla młodzieży i ich opiekuna Pana Jacka Gnidzińskiego za czynny udział.