18 listopada, w obecności Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Wójta Janowca Kościelnego Piotra Rakoczy została podpisana umowa na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Safronka – Wiłunie – Powierż. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie. Koszt całego zadania wynosi 5.483.339,26 zł.