W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt o wartości 564 926,09 złotych mający na celu aktywizację 75 osób bezrobotnych oraz wsparcie pracodawców.

W ramach projektu podpisano z pracodawcami 56 umów z tego :

  • 51 umów na staż do 6 miesięcy. Staż to przygotowanie bezrobotnych do samodzielnego wykonywania pracy. W okresie stażu osoby otrzymują stypendium w wysokości do 1033,70 zł/miesięcznie.
  • pięć umów na prace interwencyjne tj. wsparcie pracodawców w zatrudnieniu poprzez refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Maksymalna kwota refundowana dla pracodawcy 5947,20 zł.

Efektem tych działań było skierowanie do pracy 57 osób bezrobotnych. 

Ponadto 15 bezrobotnych otrzymało bony szkoleniowe o wartości do 4 830 zł i podniosło swoje kwalifikacje. Bon szkoleniowy uprawnia osobę bezrobotną do zakupu wybranego szkolenia. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom osoby uzyskują zatrudnienie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się nabycie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy (14 osób).

W projekcie trzy osoby bezrobotne otrzymały wsparcie w formie dotacji w wysokości 25 000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powstały trzy wysokospecjalistyczne firmy w zakresie usług prawniczych, informatycznych i kosmetycznych.

Założenia projektu zostały zrealizowane.

Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do udziału w nowym projekcie w 2020 roku.

plakat POWER IV