27 listopada w obecności Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka oraz Wójta Kozłowa Marka Wolszczaka została podpisana umowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop – Szerokopaś – Nidzica w m. Sławka Mała”.

Koszt całego zadania to kwota 169.604,85 zł.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie.