2 grudnia na Sali Widokowej nidzickiego zamku odbył się Finał XIX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie im. Ludwika Ekierta „Znane postaci, instytucje i zakłady pracy w dziejach Ziemi Nidzickiej” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Nidzickiego Marcina Palińskiego.

Finał został otwarty przez Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie Hannę Cierkowską, a następnie głos zabrali goście specjalni tego wydarzenia: Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Paweł Żukowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz oraz Starosta Nidzicki Marcin Paliński.
Do Konkursu przystąpiło czworo uczniów z trzech szkół z terenu naszego powiatu, którzy przed komisją konkursową przedstawili następujące prezentacje w kolejności wcześniej wylosowanej:
1. „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Koło w Nidzicy” w wykonaniu Damiana Rudzińskiego z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących pod kierunkiem Kingi Chmielińskiej;
2. „Ksiądz Władysław Sudziński” – w wykonaniu Gabrieli Wierzbickiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących pod kierunkiem Dariusza Lewkowicza;
3. „Historia Szkoły Podstawowej w Szczepkowie Borowym” – w wykonaniu Pauliny Sutkowskiej z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących pod kierunkiem Pani Ewy Brodzik;
4. „20 lat Nidzickiego Funduszu Lokalnego” w wykonaniu Mai Wiśniewskiej z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy pod kierunkiem Kingi Chmielińskiej;

W trakcie obrad komisji został wygłoszony wykład okolicznościowy przez Cezarego Rzepczyńskiego z Państwowego Archiwum w Olsztynie.

Komisja w składzie: Adam Płoski, Paweł Bukowski, Paweł Kaszuba oraz Józef Kotwicki po burzliwej i trudnej naradzie przyznała finalistom następujące miejsca:
Miejsce I: Maja Wiśniewska z ZSZiO w Nidzicy
Miejsce II: Damian Rudziński z ZSZiO w Nidzicy
Miejsce III Paulina Sutkowska z ZSRiO w Jagarzewie
Miejsce IV: Gabriela Wierzbicka z ZSO w Nidzicy

W wydarzeniu udział wzięli również: Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Piotr Raźniewski, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Nidzicy Marcin Szymański, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych oraz uczniowie.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Starosta Powiatu Nidzickiego oraz Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.

Nagrody ufundowane zostały przez Starostę Powiatu Nidzickiego, Bank Spółdzielczy w Nidzicy oraz Nadleśnictwo Nidzica.