3 grudnia w obecności Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka została podpisana umowa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Olsztyńskiej i dr. kraj. nr 7 – Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7”.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetagu jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. z Olsztyna.

Koszt całego zadania wynosi 3.160.703,12 zł.