Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy

Udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc,  m.in. w określeniu  zainteresowań, kompetencji i umiejętności zawodowych. Z  jego usług korzystają osoby zainteresowane wyborem lub zmianą zawodu, szukające odpowiedniego kierunku kształcenia, satysfakcjonującej pracy oraz chcące poznać własne preferencje i predyspozycje zawodowe.    
Usługa doradcza świadczona jest w formie indywidualnego lub grupowego  kontaktu, a także za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.   
Porada zawodowa jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.
Poradnictwo zawodowe realizowane jest bezpłatnie. Harmonogram porad i informacji grupowych dostępny jest na stronie www http:/nidzica.praca.gov.pl,  w zakładce aktualności urzędu.      

W okresie od stycznia do listopada 2019r. przeprowadzono 52 spotkania w ramach porad i informacji grupowych, w których wzięło udział 700 osób. Spośród tej grupy ponad 100 osób stanowiła młodzież szkolna.  Natomiast z porady indywidualnej skorzystało 891 osób, a informacji indywidualnych udzielono dla 1307 osób.     

Wiedza dotycząca własnych zasobów jest istotna zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Znając poziom posiadanych przez siebie kompetencji i zainteresowań pracownik może w świadomy sposób wybierać odpowiednie dla siebie miejsca pracy i kierować własnym rozwojem zawodowym.

Dlatego jeśli zastanawiasz się nad wyborem lub zmianą zawodu, szukasz odpowiedniego kierunku kształcenia, chcesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy, poznać własne kompetencje i predyspozycje zawodowe, a może szukasz możliwości rozwoju zawodowego?  Jeśli tak, to  umów się na spotkanie z doradcą zawodowym. Zapewniamy Ci możliwość skorzystania ze standaryzowanych testów jakimi są: Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK) i Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych ( KZZ).  Z takiej możliwości w 2019r. skorzystało 131 osób, (w tym KZZ- 74 osoby, NBK- 57 osób). Na koniec listopada br. 61 osób podjęło pracę.
Zatem warto skorzystać z testu NBK i KZZ  bowiem dziś pracodawcy poszukują pracowników o określonych predyspozycjach i kompetencjach zawodowych. Dobrze jest więc wiedzieć jakie mamy zasoby lub jakich nam brak, aby lepiej radzić sobie na rynku pracy i mądrze planować swój rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt z doradcami zawodowymi  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy - Centrum Aktywizacji Zawodowej pok.16 od pon. do pt. w godz. od 08:00 do 14:00 lub telefonicznie pod numerem telefonu
89 6250 154, 89 6250 155    
 
Dziękujemy za zaufanie

Zapraszamy do współpracy

image000000