W dniu dzisiejszym podczas XIV Sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 rok oraz podziękowali Staroście Marcinowi Palińskiemu, Wicestaroście Pawłowi Przybyłkowi, Skarbnik Powiatu Renacie Mróz oraz całemu Zarządowi Powiatu za ciężką i owocną pracę.

Starosta Marcin Paliński również podziękował wszystkim za wspólną troskę i trud oraz podsumował mijający rok 2019. Był to rok, w którym rozpoczęło się wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Starosta podkreślił wagę nadchodzącego 2020 roku, pełnego wyzwań i możliwości, a także życzył wzajemnego zrozumienia, dialogu i realizacji wszystkich zadań w duchu przyjaźni.