Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Szczegółowe informacje oraz formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13 oraz pod nr tel. 89 625-44-28.

            W bieżącym roku będą realizowane następujące obszary:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie do ww form pomocy można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w nieprzekraczalnym terminie do 07 lutego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że podmioty kwalifikujące się o dofinansowanie w programie w obszarze E mogą składają wnioski bezpośrednio do siedziby PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn).

 

- Wniosek dla jednostek nie będących jednostkami powiatu;

- Wniosek dla jednostek powiatu.